Släktgård i Tuna socken sedan 1810


St. Hultersta

Stora Hultersta är en mindre gård belägen i den nordöstra delen av Kolmårdsskogen.Gårdens historia finns belagd i dokument från 1600-talet. Det är dock troligt att det funnits en bosättning på platsen även tidigare. Gården har brukats av samma släkt sedan 1810.


2022-04-22 Boken "Tuna skogsbygd 1550 - 1750" är nu tillgänglig - länk

2021-09-05 Boken "Tuna skogsbygd 1550 - 1750" kommer ut i början av 2022. - länk Författare är Inger Hulterstam.

2020-05-17 Uppdatering av renovering av Gamla Stuga - DEL 1 , DEL 2 och Smedjan

2016-11-21 Stor uppdatering av arbetet av gamla stuga under 2016 Gamla Stuga Renovering 2016

2015-11-23 Stor uppdatering av arbetet av gamla stuga under 2015 ( gamla stuga) !


2015-06-14 Taket är färdigt ! ( gamla stuga) !


2015-05-30 Renoveringsarbetet av Gamla Stuga för 2015 har startat.( gamla stuga) !


2014-10-04 Nya Bilder av renoveringen av gamla stuga ( gamla stuga) !


2014-09-27 Uppdatering av renoveringen av gamla stuga ( gamla stuga) !


2013-10-20 Renoveringen av gamla stuga ( gamla stuga) !


2013-09-07 Nya bilder !!!! Se under flik bilder