Släktgård i Tuna socken sedan 1810


Boken Tuna skogsbygd 1550 - 1750

Författare är Inger Hulterstam

I boken beskrivs skogsbygdens utveckling under 200 år med avstamp i mitten av 1500-talet. Man kan läsa om de gamla medeltida hyttorna, styckebruken vid Fada, Bränn-Ekeby, Grishyttan och Nävekvarn, familjen de Besches roll, säteriernas bildande, soldattorpens tillkomst, kungar, krig och skatter m.m.

Samtliga torp som enligt skattelängder och kyrkböcker existerade under tidsperioden får en ingående beskrivning bl.a. med uppgifter om dem som bott där.

Livet i bygden beskrivs genom episoder från häradstinget. Där man får veta en del om bygdens invånare, framför allt om dem som av olika anledningar gick över lagens råmärken.

Boken kommer att tryckas efter nyår. Då det är svårt att beräkna upplagans storlek vore jag tacksam för intresseanmälan (utan köptvång). Bokens pris är inte ännu fastställt.

Intresseanmälan till: ingerhulterstam@gmail.com
Copyright © 2014 All Rights Reserved