Släktgård i Tuna socken sedan 1810


Boken Tuna skogsbygd 1550 - 1750

Författare är Inger Hulterstam

Nu har boken kommit ut och kan köpas genom: kontakt@storahultersta.se Pris 290:- . Vid leverans per post tillkommer porto (f.n. 110:-).

Om boken:

En gedigen hembygdsskildring som beskriver en bygds utveckling med år 1550 som utgångspunkt. Det är så långt tillbaka i tiden som tillgången på skriftliga källor överhuvudtaget gör en skildring möjlig. Man kan läsa om de gamla medeltida hyttorna, styckebruken, säteriernas bildande, soldattorpens tillkomst m.m. Livet i bygden skildras genom episoder från häradstinget. Samtliga torp som fanns i bygden 1750 får en ingående beskrivning. Ett rikt bildmaterial och ett stort antal kartor ingår vilket gör boken omväxlande att läsa. Enkla genvägar ges för att på egen hand kunna ta del av det rika källmaterialet.