Släktgård i Tuna socken sedan 1810


Kammarn

Omkring hundra meter från det nuvarande boningshuset ligger ”Kammarn”. Det är, trots namnet, inte en kammare, utan en stuga om två rum och kök. Kammarn har stått på platsen sedan omkring 1913. År 1911 var det generationsskifte på Stora Hultersta. Den gamla parstugan från 1600-talet var ännu det enda boningshus som fanns. Ytterligare en bostad behövdes. Man flyttade då ett hus från näraliggande Älggrav till Stora Hultersta. Vid Älggrav kan man ännu se grunden, där huset tidigare stod.


Bilden ovan är tagen kort tid efter att huset stod färdigt. Sittande i mitten ses det gamla paret, Karl Johan och Matilda, som nu flyttade in i Kammarn och bakom dem de nygifta, nytillträdande David och Frida. Övriga personer på bilden är okända. Fotot är taget av Natanael Neander, verksam fotograf i Nyköping åren 1914-15.

På 1930-talet var det gårdens ungdomar som bodde i Kammarn. Tiderna var då svåra och arbetslösheten stor. För att ”få igång” landet infördes under Per Albin Hanssons tid bidrag till byggande. Kammarn fick då en tillbyggnad med veranda och ny trappa upp till övervåningen, allt med hjälp av ett statligt bidrag på 125 kr. Troligen var det vid samma tidpunkt, som ytterpanelen sattes utanpå de timrade väggarna.

I mitten på 1940-talet var det åter dags för Kammarn att bli ”undantagsstuga” för den äldre generationen, nu David och Frida.

Från 1976 har Kammarn varit fritidshus.
Copyright © 2014 All Rights Reserved