Släktgård i Tuna socken sedan 1810


St Hultersta. Viktiga årtal i gårdens historia

1687

Anteckning i den första kyrkoboken från Tuna (1680 –1727). ” Mårtens hustru i Hultersta Anna Nilsdotter” dör och begravs. Ingen anteckning om Mårten finns, kanske var han redan död när anteckningarna började 1680.

1703

Ägomätning över Hultersta: ” Frälse nybygge på kronoallmänningen, köpt av Mattias Soop att possideras av Anna Silwerstiernas (Stjärnholm) arvingar.” År 1705 köper Gillis de Besche Stjärnholm. Hultersta ingår troligen i det köpet. De Besche är ägare till Näfweqvarns bruk.

1804

Fram till 1804 har Hultersta gått i en och samma släkt som via kyrkoböckerna säkert kan spåras till 1680-talet. En ny familj kommer från Tunaberg och tillträder 1804 men blir kortvarig eftersom mannen dör redan 1810.

1810

Per Andersson Flodberg med familj kommer från Tunaberg. Ättlingar i sjätte generationen i rakt nedstigande led är fortfarande ägare till St Hultersta.

1882

Hultersta Skoltomt avstyckas.

1888

En frivillig auktion hålls av Carl Johan Johansson för att undvika konkurs. Han har lån och skulder på 2 262 kr och 35 öre.

1911

David Karlsson gifter sig med Frida och tar över arrendet efter sin far Carl Johan Johansson. Syneprotokoll upprättas 1914.

1913

En stuga ” Kammarn” sätts upp som bostad för Carl Johan och hans hustru.

1916

Nytt boningshus står färdigt 1916.

1928

Hultersta friköps från Tunabergs Trävaruaktiebolag AB (tidigare Näfveqvarns Bruks AB).

1945

David Hulterstam tar över efter sin far David Karlsson.

2007

Döttrarna Inger Hulterstam och Ragnhild Lingvall köper gården efter David Hulterstams död.

Copyright © 2011 All Rights Reserved